Selecteer een pagina

ALLE FEITEN OP EEN RIJ


Land: Nederland
Provincie: Drenthe, Groningen
Gemeenten: Aa en Hunze, Borger-OdoornPekela, Veendam
Wegdek: Verhard
Routetype: Lekker doorrijden
Bij windrichting: noord, zuid
In jaargetijde: Lente, Zomer, Herfst

Afstand: 61 kilometers
Fietstijd: 146 minuten (25km/h)
122 minuten (30km/h)
105 minuten (35km/h)

Ik wil deze route rijden! DOWNLOAD ROUTE

Blokkie Om Vanuit Veendam

Het ‘startpunt’ van deze route is gelegen in het centrum van Veendam. Vanuit wordt langs het Julianapark het kanaal opgezocht. In zuidelijk-westelijke richting loopt de route helemaal langs het kanaal door Wildervank tot aan de splitsing bij Bareveld. Hier word het kanaal overgestoken en is het in een rechte lijn op naar Stadskanaal. Wederom loopt de route hier langs het kanaal, want deze kanalen zijn kenmerkend voor deze streek. Eenmaal in Stadskanaal wordt het het water gekruist en wordt Drouwenermond aangedaan om bij de grote weg weer in zuid-oostelijke richting af te buigen. Op het Zuiderdiep wordt rechtsaf geslagen richting Buinen en vervolgens Borger.

In het centrum van Borger wordt het meest zuid-westelijke punt van de route aangedaan, waarna de de route weer richting noorderlijke richting gaat. Via Drouwen is het door Gasselte op naar Gieten. Over Zandvoort, niet her circuit maar de weg, wordt de Hunze gekruist en De Hilte gepasseerd. Tot slot wordt Eexterveen even aangetikt, waar trouwens een super leuk straatje genaamd Koffielaantje te vinden is, wordt koers gezet naar het startpunt in Veendam.

DE HUNZE

De Hunze is een rivier gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug. Vroeger liep de Hunze zelfs helemaal door tot aan de Waddenzee, dat is nu niet meer zo. De naam betekent moeras- of modder(stroom). De gebiedsnaam Hunsingo verwijst naar deze rivier die dus oorspronkelijke uitmondde in de Waddenzee. Het Hunzedal, waar de rivier zich doorheen krokkelt, is waarschijnlijk ontstaan in het Saalien, 236.000 tot 124.000 v.Chr., toen de ijsstroom van het landijs van richting veranderde van noordoost-zuidwest naar noordwest-zuidzuidoost. Mogelijk werd de uitsnijding veroorzaakt door een ijslob. Eerder werd gedacht dat dit later zou zijn gebeurd en dat het dal zou zijn ontstaan door het afstromen van smeltwater. De aanwezigheid van depressies en de steile rechte begrenzing aan westzijde van het Hunzedal maken dit echter onlogisch. Later deed het dal wel dienst bij de afvoer van het smeltwater. Het dal had oorspronkelijk een breedte van 15 kilometer en een diepte van 50 meter. Tijdens het Saalien de daaropvolgende periodes Eemien (tot 114.000 v.Chr.) en het Weichselien (tot 9.700 v.Chr.) werd een groot deel van het dal gevuld met vooral zand. Het Eemien, dus tussen 124.000 en 114.000 v.Chr.) wordt gezien als de periode waarin waarschijnlijk ofwel het rivierenstelsel van de Hunze (hoofdstroom met toevoerende zijstroompjes) werd gevormd of de tijd waarin een moeras (gevoed door beekjes) ontstond op de plek van de Hunze. Bewijzen hiervoor ontbreken echter vooralsnog.

De rivier werd in de loop der tijd gereduceerd tot een stroomdal van hooguit enkele kilometers breed. In de 14e eeuw werd de noordelijke arm richting de Hiddingezijl afgedijkt en resteerde alleen nog de westelijke arm, die in de loop der tijd werd vergraven tot het Reitdiep. Met name aan oostzijde van de stad Groningen werden delen vergraven om een betere afwatering en scheepvaartverbinding te realiseren. Vanaf halverwege de 18e eeuw werd door verveningen het dal verder versmald. In de 20e eeuw werd het water op veel plekken gekanaliseerd door meanders af te snijden en delen te vergraven. Begin 20e eeuw zijn delen omgevormd tot natuurgebied, waarbij er plannen zijn om de Hunze deels te hermeanderen.

Cycling Espresso Groningen

Fiets mee

Nog meer Groningen leren kennen? Fiets dan vrijblijvend en gratis mee met Cycling Espresso Groningen. Wel hebben we een paar spelregels. We fietsen onder het motto 'samen uit, samen thuis', zodat iedereen mee kan komen. Daarnaast zijn een helm en goedwerkende racefiets verplicht om mee te mogen rijden.

Startlocatie

Doppio Espresso Groningen
Adres: Brugstraat 6
CE-Deal: Knipkaart voor 10€
Email: Groningen@cyclingespresso.nl

Tijden

Verzamelen: vanaf 10.30 uur
Vertrek: stipt 11.11 uur
Ritduur:  ~ 2.00 – 2:30 uur

Data 2017

December: 17 & 31

Data 2018

Januari: 14 & 28
Februari: 11 & 25
Maart: 11 & 25
April: 8 & 22
Mei: 6 & 20
Juni: 3 & 17
Juli: 1, 15 & 29
Augustus: 12 &26
September: 9 & 23
Oktober: 7 & 10
November: 4 & 18
December: 2, 16 & 30